เปลี่ยนรหัสใหม่กรณีลืมรหัสผ่าน
 
     
รหัสนักศึกษา :    
     
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก :  
     
รหัสผ่านใหม่ :    
 
 
   
   
    มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-041620