ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

   
 
     
หัวข้อประกาศ :   แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60)
     
ประกาศจากหน่วยงาน :   ทะเบียนนักศึกษา
     
ลงประกาศโดย :   นายณัฐพล สันทาลุนัย
     
ประกาศวันที่ :   6 June 2017
     
ข้อความประกาศ :  
     
   
   
มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-041620